< Back to Home

Wandelaars en fietsers beoordelen reis naar Zuidas het meest positief

Beleving van bereikbaarheid

In 2016 is voor de tweede keer een mobiliteitsonderzoek van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgezet via het intranet van de samenwerkende organisaties in de Taskforce, maar ook via de websites van de gemeente Amsterdam, Hello Zuidas en de nieuwsbrief Slim Reizen. Hiernaast is geflyerd op straat en in bedrijfsverzamelgebouwen om een zo representatief mogelijk onderzoeksresultaat te krijgen. Het doel van het onderzoek is in eerste instantie om inzicht te krijgen in de beleving van bereikbaarheid van bezoekers en werknemers, en daarnaast om inzicht te krijgen in de motieven van mensen bij het kiezen voor een vervoersmiddel. Hierdoor kunnen wensen met betrekking tot capaciteit of OV verbindingen meegenomen worden in overleg met OV bedrijven en overheden.

Laagste cijfer voor autogebruikers
Uit de Mobiliteitsenquête Zuidas 2016 komt naar voren dat de woon-werkreis met een gemiddelde van een 7.1 wordt beoordeeld. De wandelaars richting het werk zijn het positiefst met een 9.3 Daarna beoordelen de fietsers, elektrische fietsers en brommer- en scooterrijders hun woon-werkreis het prettigst met een cijfer rond de 8. Automobilisten en gebruikers van het lokale openbaar vervoer waarderen hun reis het minst, namelijk met een 6.5. De positieve OV respondenten waarderen de goede verbindingen en het gemak van de reis tussen de woon en werklocatie. Automobilisten en openbaar vervoergebruikers zijn tevreden over de reisduur en afstand. Fietsers zien de reis vooral als een goede en gezonde bezigheid. De minder positieve respondenten zijn ontevreden over de drukte op de wegen en in het openbaar vervoer. De verbinding is niet uit alle windrichtingen goed en files en parkeerproblemen vormen een ergernis. Verbeterpunten raken dan ook veelvuldig de sfeer van het aanpassen van de infrastructuur en het netwerk, het inzetten van meer treinen en het aanleggen van meer parkeerplekken.

Beoordeling reiservaring:

Lopend 9,3 (N=12)

Elektrische fiets 8,1 (N=22)

Fiets 8,0 (N=519)

Brommer 7,9 (N=27)

Motor 7,1 (N=30)

Trein 6,9 (N=719)

Bus, tram, metro 6,7 (N=291)

Auto 6,5 (N=496)

De gemiddelde waardering: 7.1