< Back to Home

Monal Flexibel Parkeren - Filemijden in Zuidas, zonder gedoe

Tijdens de ochtendspits kunnen de reistijden naar Zuidas erg oplopen. De vertraging zit vaak op de laatste kilometers, omdat steeds meer verkeer bij elkaar komt naarmate je de bestemming dichter nadert. Tijdens de avondspits gebeurt de omgekeerde beweging, met het zelfde gevolg.

Naar  verwachting wordt de situatie er niet beter op als de uitvoering van het project Zuidasdok gaat starten. Parkeerplaatsen in Zuidas zijn druk bezet, in- en uitrijden tijdens de spits veroorzaakt bijkomende wachttijden. In de omliggende parkeergelegenheden (zoals parkeergarage Handelsplein in Amstelveen) is parkeerruimte onbenut, terwijl de bereikbaarheid van daaruit naar de Zuidas uitstekend is, ook tijdens de spits.

Met de 'Pilot flexibel parkeren in Zuidas' willen Q-Park en Zuidas Bereikbaar onderzoeken of vervoersbewegingen tijdens de spits kunnen worden gereduceerd als het parkeerabonnement wordt geflexibiliseerd, d.w.z. als de abonneehouder de optie heeft om in een van de omliggende garages te parkeren.

Aanbod
Werknemers, die nu gewend zijn te parkeren in de diverse Q-Park parkeergarages in Zuidas, wordt met deze pilot de mogelijkheid geboden om naast hun reguliere parkeerfaciliteit elders te parkeren zonder meerkosten. Daartoe ontvangen de deelnemers een on board unit (OBU) die de auto volgt, waarschuwt op het moment dat er file is op het traject en informatie geeft over het alternatief van parkeren op afstand. De deelnemers ontvangen tevens een Zuidaspas waarmee zij gratis toegang hebben tot de alternatieve parkeerlocatie en de 'last mile' kunnen overbruggen met OV, een deelfiets of een deel e-bike. Gedurende de pilot wordt de ondersteunende OBU hardware gradueel vervangen door een handzaam elektronisch vignette waarmee de toegang tot de garage wordt gereserveerd en contactloos geregistreerd.

Doelgroep
Het doel van de pilot is om werknemers in Zuidas, komende uit richting A4 (Den Haag) of A2 (Utrecht), op te vangen en ze te laten parkeren in parking HandelsPlein (Amstelveen) in plaats van in de Mahler of Symphony garage. De laatste vier kilometers (over Beneluxbaan of Buitenveldertselaan) worden per fiets of met openbaar vervoer afgelegd (zie kaartje).

Hoe werkt het?
1. Je vertrekt 's ochtends van huis per auto, en rijdt naar de A2 (of A4).

2. Bij het bereiken van knooppunt Holendrecht (of Badhoevedorp) wordt vastgesteld of de totale reistijd via overstappunt Handelsplein voordeliger is, en of er genoeg fietsen en parkeerplaatsen voorhanden zijn.

3. Je krijgt op je schermpje de keuzes te lezen.

4. Als je de A9 oprijdt, wordt je parkeerplaats gereserveerd in garage Handelsplein.

5. Bij aankomst krijg je op je het display de aanduiding van het vrije dok. Vooralsnog open je

de slagboom met je Zuidaspas, later word je automatisch herkend.

6. Kies je voor fietsen, neem je een fiets uit het rek (ontsluiten met Zuidaspas). Kies je voor de tram,

check je in met de Zuidaspas.

7. 's Avonds volg je de omgekeerde weg om je auto weer op te pikken en naar huis te rijden.

filemijden

Ritgegevens en Privacy
Monal gaat zorgvuldig om met ritgegevens.

• Onze infrastructuur is door CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) onderzocht en

goed bevonden.

• Verzamelde ritgegevens worden na reisadvies niet bijgehouden, tenzij je hiervoor expliciete

toestemming geeft.

• Informatie-uitwisseling tussen auto en datacenter gebeurt versleuteld. Wij maken gebruik van eigen servers, geen "cloud" dienst

Indien je er zelf uitdrukkelijk voor kiest, kan Monal de ritgegevens bijhouden, bijvoorbeeld ten behoeve van administratie van fiscale bijtelling van lease auto's.


Wat kost het?
De apparatuur wordt voor de pilot gratis verstrekt. Als je een parkeerabonnement hebt in de Mahler garage, is parkeren in de Handelsgarage daarin inbegrepen. De tram- of fietsrit over de Beneluxbaan/Buitenveldertselaan wordt afgerekend via de Zuidaspas. De gemeente heeft hier al een startkrediet op gestort. Bijkomend krediet kan met je werkgever vanuit je mobiliteitsbudget worden overeengekomen.

Registreer je nu voor deze dienst
Neem contact op met Angela Nijland, Manager Mobiliteit Hello Zuidas, mobility@HelloZuidas.com